Known Areas

by Friedensreich

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €7 EUR  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Discovery is a natural and significant part of human life. It is our journey.

  Here is a collection of several years of writing of manifests, which accompanied various releases on Corridor Audio, in a textual, musical, and visual form. Each manifest is an attempt to understand something better, something of interest to me, in the scope of a specific release theme. Sometimes naive and sometimes profound - are a concentrated expression of the endless search we are all experiencing every day. 
   
  Each Area represents a topic on an internal discussion, while it exists as a piece of common knowledge, may contain previously unknown thoughts on the matter. Or not. After all, these chapters should be considered only a glimpse of our surroundings, a specific element, thru this particular art form, in a physical and metaphorical sense.
   
  It is not the music in itself is experimental - it’s the ideas are.
   
  Відкриття - це природна і значна частина людського життя. Це наша подорож.
   
  Ось колекція маніфестів, написаних протягом декількох років: які супроводжували різні релізи на Corridor Audio: у текстовій, музичній та, іноді, у візуальній формі. Кожен маніфест - це спроба зрозуміти краще щось з того що мене цікавить, у межах певної теми релізу. Іноді наївні, а часом глибокі - це концентрований вираз нескінченних пошуків, які ми всі переживаємо щодня.
   
  Кожен розділ (Area) представляє тему внутрішнього обговорення, хоча вона існує загальновідомо, може містити раніше невідомі думки з цього приводу. Чи ні. Зрештою, ці розділи слід розглядати лише як проблиск нашого оточення, конкретний елемент, через цей конкретний вид мистецтва, у фізичному та метафоричному сенсі.
   
  Це не музика сама по собі експериментальна - це ідеї є.

  Mastered by UTC+16, Kyiv
  Designed by Ivan Starenkov, Kherson
  Disc cover by Anton Kalganov, Lviv
  Written & Produced by Nikita Griaznov, Kyiv
  Featuring "Simplicity" by Tymur Samarskyi, Odesa
  All information: corridoraudio.bandcamp.com
  © 2021 Corridor Audio

  Includes unlimited streaming of Known Areas via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ... more
  ships out within 3 days
  edition of 30 

    €7 EUR or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 16 Corridor Audio releases available on Bandcamp.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Known Areas, Global Modular Traffic (IDOW edition), Nayultryn, That Other Earth, Haven't we made it obvious?, Life Shrugs and Waves, Global Modular Traffic 3/​3, Global Modular Traffic 2/3, and 8 more. , and , .

  Purchasable with gift card

    €100 EUR or more

   

1.
Now try to remember the time humans first discovered the language, a new communication code. We think this was one of the most significant inventions in the history of humanity. There are theories that describe how this could happen. Among others, there is a possibility that one person dreamed the idea since dreams are always the source of inspiration for many. We learned how to communicate, collaborate and advance. Since then, subjective time is always shrinking as humans are continuing to progress exponentially. Sometimes, on the way, we tend to forget the valuable lessons of the old times, moving towards the inevitable heat death of the Universe. We already accomplished a lot, but we are capable of doing more if we could stick around for a longer time. 

Згадай момент, коли люди вперше відкрили мову як новий спосіб комунікації. Ми вважаємо, що це був один з найвизначніших винаходів в історії людства. Існують теорії, які описують, як це могло статися. Серед іншого, існує ймовірність, що ідея наснилася людині, оскільки сни завжди є джерелом натхнення. Ми навчилися спілкуватися та співпрацювати. З тих пір суб'єктивний час завжди стає коротшим, оскільки людство продовжує прогрес у геометричній прогресії. Іноді, у процесі, ми схильні забувати цінні висновки давнини, рухаючись до неминучої теплової смерті Всесвіту. Ми досягли багато чого, але здатні на більше, якщо протримаємося довше.
2.
We often find ourselves in an unexpected place, and there is so much left to learn. Try to come up with something new every day since the meaning of everything is creation. The world would not be out there otherwise. Taking previous experience as a baseline, humanity is changing the world constantly. We all do, for better or worse.   Іноді ми опиняємося у незвичних ситуаціях та ще багато чому треба навчитися. Намагайся щось вигадати кожного дня, бо творіння то і є сенс. Без цього світ не існував би. Враховуючи досвід поколінь, людство постійно змінює все навколо себе. Разом змінюємо, на краще чи ні.
3.
Listen, I know you want to hate. Hate people, events, things, everything around. But do you know why? Let's set social status and jealousy aside for a second here. I know there are plenty of reasons. Know this: your feelings are a speck of dust in the infinite cosmos; thus, it doesn't matter. At all. Calm down now and realize your insignificance. Stop the hate. 
  Слухай, я знаю, ти хочеш ненавидіти. Ненавидіти людей, події, речі, все навколо. Але знаєш чому? На секунду відкладемо в сторону соціальний статус або ревнощі. Я знаю, що на те є безліч причин. Знай: твої почуття - порошинка в нескінченному космосі, тому не мають значення. Взагалі. Тепер заспокойся і відчуй свою незначність. Припини ненавидіти.  
4.
Hey! Is this the most difficult question? The question of choice. This is the universal experience. And this is something very important. The problem of choice. But know this: there is  time and place for it, and sometimes there isn't. No space for choice. Sometimes all decisions lead to singularity. Especially if you are in the center of black hole. All the time. 
Привіт! Хіба це не найскладніше питання? Питання вибору. Кожен з нас стикається з цим. Це і є найважливіше. Вибір. Але знай, що є місце і час вибору, а іноді немає. Іноді немає вибору. Іноді всі рішення ведуть до сингулярності. Завжди. Іноді.
5.
Sometimes we just want to let everything go, realizing the elegance of simplicity. Entropy is a universal tendency toward disorder and chaos; thus, simplicity is a mark of a new beginning. Uncooked elements will cooperate with each other to synthesize new velocity and value. Synthesizing everything.   Іноді просто хочеться все відпустити та відчути елегантність простоти. Ентропія - це загальна тенденція до безладу і хаосу, тобто простота - це початок чогось нового. Сирі елементи взаємодіють один з одним, синтезуючи швидкість та значимість. Синтезуючи все.
6.
I guess this is not common knowledge that the world is a chaotic place. Social fabric seems so thin at times; it is hard to believe it was woven over thousands of years. Yet, there is always room to improve. Technical development is always miles ahead of social and we, unified, must deal with this. But now, the task is more complicated than ever. Future is ahead of us.   Думаю, мало хто усвідомлює, що світ хаотичний. Соціальна тканина часом здається настільки тонкою, що важко повірити, що вона зіткана протягом тисячоліть. Проте, завжди є можливості для поліпшення. Технічний прогрес завжди випереджає соціальний, і ми, об'єднавшись, повинні з цим впоратися. Але зараз завдання складніше, ніж будь-коли. Майбутнє попереду.
7.
Just hear me out on this one. History is repeating itself over and over. And we pretend not to notice this fact. Sometimes it happens too late; sometimes, it happens it is too early. Not learning from our mistakes is our biggest mistake. On all and every level. It is not that hard; everyone should try it. Until it is too late.   Просто вислухай. Історія повторюється знову і знову. І ми робимо вигляд, що не помічаємо цього. Іноді буває занадто пізно, іноді буває занадто рано. Не вчитися на своїх помилках - наша найбільша помилка. На всіх рівнях. Це не так вже й складно, і всім варто спробувати. Поки ще не пізно.
8.
You know… It is an endless system, an endless field. It is now and always. A moment that appears to be eternal. What seems to be made out of parts, is in reality continuous. This is now, and this is it. The third time. But there always be more, more stars, more matter, more music, more everything. You know.   Ти знаєш… Це безкінечна система, поле без кінця. Це зараз і завжди. Момент, який є безкінечним. Що було часткою, у реальності є цілим. Це зараз. Це втретє. Яно завжди буде більше: більше зірок, більше матерії, більше музики, всього. Ти знаєш.
9.
Listen, there is something else. Once upon a time, a scientist raised the question: why are all electrons in the Universe have the same mass and charge? One theory claims that all electrons and positrons are the manifestation of the same entity moving backward and forward in time. Thus everything you see might be created by one single particle. We are all - a single particle. We create different things, and we are different, but, at the core, we are one. Possibly.   Послухай. Одного разу вчений замислився над питанням: чому всеі електрони у Всесвіті мають однакову масу та заряд? Одна з теорій говорить про те, що всі електрони та позитрони є проявами однієї сутності, яка переміщається назад та вперед у часі. Тобто все що ти бачиш може бути створено однією елементарною частинкою. Ми всі - та єдина частинка. Ми створюємо різне і ми різні, але, по своїй суті, ми - одне ціле. Можливо.

credits

released September 14, 2021

Discovery is a natural and significant part of human life. It is our journey.

Here is a collection of several years of writing of manifests, which accompanied various releases on Corridor Audio, in a textual, musical, and visual form. Each manifest is an attempt to understand something better, something of interest to me, in the scope of a specific release theme. Sometimes naive and sometimes profound - are a concentrated expression of the endless search we are all experiencing every day. 
 
Each Area represents a topic on an internal discussion, while it exists as a piece of common knowledge, may contain previously unknown thoughts on the matter. Or not. After all, these chapters should be considered only a glimpse of our surroundings, a specific element, thru this particular art form, in a physical and metaphorical sense.
 
It is not the music in itself is experimental - it’s the ideas are.
 
Відкриття - це природна і значна частина людського життя. Це наша подорож.
 
Ось колекція маніфестів, написаних протягом декількох років: які супроводжували різні релізи на Corridor Audio: у текстовій, музичній та, іноді, у візуальній формі. Кожен маніфест - це спроба зрозуміти краще щось з того що мене цікавить, у межах певної теми релізу. Іноді наївні, а часом глибокі - це концентрований вираз нескінченних пошуків, які ми всі переживаємо щодня.
 
Кожен розділ (Area) представляє тему внутрішнього обговорення, хоча вона існує загальновідомо, може містити раніше невідомі думки з цього приводу. Чи ні. Зрештою, ці розділи слід розглядати лише як проблиск нашого оточення, конкретний елемент, через цей конкретний вид мистецтва, у фізичному та метафоричному сенсі.
 
Це не музика сама по собі експериментальна - це ідеї є.

Mastered by UTC+16, Kyiv
Designed by Ivan Starenkov, Kherson
Disc cover by Anton Kalganov, Lviv
Written & Produced by Nikita Griaznov, Kyiv
Featuring "Simplicity" by Tymur Samarskyi, Odesa
All information: corridoraudio.bandcamp.com
© 2021 Corridor Audio

license

all rights reserved

tags

about

Corridor Audio Ukraine

Corridor Audio – is a dream that came true. The main focus of the platform is to release high-quality Ukrainian content. Today we creates a symbiosis of music and abstract art it tunes the listener and the viewer on the same frequency. The main criteria is artistic form and reflection. ... more

contact / help

Contact Corridor Audio

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Known Areas, you may also like: